МВ Счетоводство

пълно счетоводно обслужване

тел: 0887 138 836

schetovodstvo

Счетоводни услуги


 • Обработка на счетоводни документи;

 • Изготвяне на счетоводна политика;

 • Изготвяне на справки и представянето им  пред  НАП , НОИ както и други държавни институции;

 • Годишно счетоводно приключване;

 • Изготвяне на Счетоводен баланс , Отчет за приходи и разходи, Отчет за паричен поток;

 • Подаване на декларации и информация по електронен път;

 • Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП;

 • Подаване на информацията  за сключени трудови договори по електронен път;

 • Обработка на ТРЗ и осигуровки;

Еднократни услуги


 • Изготвяне на годишни  данъчни декларации на физически лица;
 • Счетоводни консултации;