МВ Счетоводство

пълно счетоводно обслужване

тел: 0887 138 836

schetovodstvo

Данъчни


  • Регистрация на фирми по ЗДДС;

  • Изготвяне на декларации по ЗДДС;

  • Подаване на декларации по ЗДДС по електронен път;

  • Представляване на фирмата при ревизии и одити;

  • Изготвяне на необходимите документи при данъчна ревизия;