Проект студенски практики

Проектът е насочен към развитие и подобряване на

професионалния опит на студентите.

Всеки студент има право да бъде включен в проект “Студентски практики”!! Ние предоставяме това право на студентите вече трета година , за да им помогнем да придобият реален опит и усъвършенстване на практическите си умения в сферата на счетоводството, данъците и осигуряването, съобразени с най-новите изисквания на нормативната база.

Проектът „Студентски практики“ е финансиран по ОП

„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от

Европейския социален фонд.

 

За повече информация http://praktiki.mon.bg/ .

 

27.08.2015 г.